עצי בונסאי
ערער
ערער

גיל: 15 שנים מקור: גידול סגנון: זקוף לא פורמלי מחיר: 2,500 ש"ח

זלקובה משורית
זלקובה משורית

גיל: 25 שנים מקור: גידול סגנון: זקוף לא פורמלי מחיר: 1800 ש"ח

זית תרבותי
זית תרבותי

גיל: 150 שנים מקור: ימאדורי סגנון: זקוף לא פורמלי מחיר: 6,500 ש"ח